Ongelijkheid

De ongelijkheid groeit, ook in Nederland. Ongelijkheid op zich hoeft geen probleem te zijn. Nu heeft de ongelijkheid zodanige vormen aangenomen dat er nadelige gevolgen voelbaar zijn in de samenleving. Gelijke kansen komen onder druk te staan en de segregatie neemt toe. We onderzoeken de gevolgen van ongelijkheid in de samenleving. Welke gevolgen zien we en wat kunnen we hieraan doen?